Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/pismowid/domains/pijarski.art.pl/public_html/wp-content/plugins/qtranslate-x/qtranslate_frontend.php on line 497

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /home/pismowid/domains/pijarski.art.pl/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 287
texts
Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /home/pismowid/domains/pijarski.art.pl/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 287

Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /home/pismowid/domains/pijarski.art.pl/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 287

texts

Forthcoming

 • Was war die »Soziologische Fotografie«? Polnische Fotografie vor dem Dezember 1981, in: Erweiterung des Horizonts. Fotoreportage in Polen des 20. Jh, ed. Iwona Kurz, Renata Makarska, Schamma Schahadat, Margarete Wach, Wallstein Verlag, Göttingen 2018, 317-342

Books

 • Archeologia modernizmu. Michael Fried, fotografia i nowoczesne doświadczenie sztuki (An Archeology of Modernism. Michael Fried, Photography, and the Modern Experience of Art), Wydawnictwo Szkoły Filmowej w Łodzi, 2017.
 • (Po)Nowoczesne losy obrazów. Allan Sekula / Thomas Struth (The (Post)Modern Fate of Images. Allan Sekula / Thomas Struth), Wydawnictwo Szkoły Filmowej w Łodzi, Łódź 2013.

Edited volumes

 • Object Lessons. Zofia Rydet’s Sociological Record, Museum of Modern Art, Warsaw, 2017 (http://press.uchicago.edu/ucp/books/book/distributed/O/bo26326870.html)
 • The Archive as Project / Archiwum jako projekt, Fundacja Archeologia Fotografii, Warszawa 2011
 • Deutsch als Fremdsprache (German-Polish, Polish-German learner’s dictionary, 1st ed.), Hueber Verlag, Ismaning 2008 (translator, co-editor)

Edited journal issues 

Book chapters

 • Seeing Society, Showing Community: “Sociological Photography” and Zofia Rydet’s Record, in Krzysztof Pijarski, ed., Object Lessons. Zofia Rydet’s Sociological Record, Museum of Modern Art, Warsaw 2017, 135-177
 • Realizm fantazmatyczny. “Dokumenty” Lutza Dammbecka (Phantasmatic Realism. Lutz Dammbeck’s “Documents”), in Metody dokumentalne w filmie (Documentary Methods in Film), ed. Dagmara Rode, Marcin Pieńkowski, Wydawnictwo PWSFTviT, Łódź 2013, 323-339
 • Nieświadome modernizmu. Michael Fried i minimalizm (The Modernist Unconscious. Michael Fried and Minimalism), in: PODMIOT/PODMIOTOWOŚĆ. Artysta – historyk – krytyk (Subject/Subjectivity. Artist – Historian – Critic), ed. Maria Poprzęcka, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Warszawa 2011, 135-146
 • Czy możliwa jest (nowa) estetyka fotografii? Barthes (raz jeszcze), Fried, Cavell i inni (Can There Be a (New) Aesthetics of Photography? Barthes (Again), Fried, Cavell, et. al.), in Konteksty sztuki. Konteksty estetyki. Tom III. Medium a doświadczenie, red. A. Drzał-Sierocka i M. Skrzeczkowski, Wydawnictwo Officyna 2011, s. 69-82
 • Czy fotografia liczy się jako malarstwo? Michael Fried i los(y) medium po modernizmie (Does Photography Count as Painting? Michael Fried and the Fate of Medium After Modernism), in: Sztuki w przestrzeni transmedialnej (Art in Transmedial Space), ed. Tomasz Załuski, Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, 2010, 31-41
 • Lśniąca ruina – fotografia, socrealizm i mit odbudowy Warszawy. Notatki na marginesach fotografii Adama Kaczkowskiego z początku lat 50. zeszłego wieku (A Glistening Ruin – Photography, Socialist Realism and the Myth of the Reconstruction of Warsaw. Notes on the Margins of Adam Kaczkowski’s Photographs from the beginning of the 1950s), in: Kultura artystyczna Warszawy XVII-XXI w., ed. Zbigniew Michalczyk, Andrzej Pieńkos, Michał Wardzyński, wydawnictwo Neriton, Warszawa 2010, 385-397
 • (Post)Modernizm od malarstwa ku fotografii… o (pojęciu) specyficzności medium ((Post)Modernism from Painting to Photography. On Medium specificity), in: Obrazy i obrazowanie w dobie mediów elektronicznych (Image and Imaging in the Age of Electronic Media), ed. Violetta Sajkiewicz, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach i Muzeum Śląskie, Katowice 2010, 80-88
 • Allan Sekula i fotografia na skrzyżowaniu dyskursów (Allan Sekula. Photography at the Crossroads of Discourse), afterword to: Allan Sekula, Społeczne użycia fotografii (Social Uses of Photography), Zachęta / Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010, 251-260
 • Archiwum jako kopalnia. Krytyczna historia fotografii Allana Sekuli (Mining the Archive. Allan Sekula’s Critical History of Photography), in: Interpretować fotografię (Interpreting Photography), ed. Magdalena Wróblewska, Zofia Jurkowlaniec, Stowarzyszenie Historyków Sztuki i IHS UW, Warszawa 2009, 53-69
 • Herakles na rozstajach dróg: “pomnik pracy” Allana Sekuli (Hercules at the Crossroads: Allan Sekula’s “Temporary Monument for Labour”) , in: Społeczne dyskursy sztuki-fotografii (The Social Discourses of Photography as Art), ed. Piotr Wołyński, Marianna Michałowska, ASP w Poznaniu / Naukowe Towarzystwo Fotografii, Poznań 2010, 115-131
 • Nasze piękne, suche i odległe teksty. Pisanie historii sztuki według Jamesa Elkinsa (Our Beautiful, Dry and Distant Texts. Writing Art History According to James Elkins), Maria Poprzęcka (ed.), Brak słów. Topos “niewysłowienia” w nauce i literaturze o sztuce (Lacking Words.The Topos of ‘inexpressibility’ in literature and scholarship on art) , Warszawa, 2007, 53-61.
 • Artysta jako archiwista (The Artist as Archivist), Adam Mazur (ed.), Antyfotografie (Antiphotographs), Poznań, 2007, 39-63.
 • Fotografia dokumentalna i historie (Documentary Photography and Histories), in: W samym centrum uwagi: nowi dokumentaliści (At the very Centre of Attention: The New Documentalists; exhibition catalogue), Centre for Contemporary Art Zamek Ujazdowski, Warszawa, 2006, 35-41.

Exhibition catalogues

 • Defending the Sacred in the Desert of the Real, in: Wawrzyniec Kolbusz, Sacred Defense, Instytut Kultury Wizualnej, Warszawa 2017, unpaginated
 • “Inna natura“: Wokół obrazów z projektu immediatus Rolanda Wirtza / “Eine andere Natur.“ Das immediatus-Projekt von Roland Wirtz / ’Another Nature.’ Departing From Roland Wirtz’s immediatus Project, in Roland Wirtz, immediatus, ed. Krzysztof Siatka and Magdalena Ziółkowska, Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, Kraków 2015, 47-54 / 133-141 / 233-240
 • Przekrój tygodnia: “Dokumenty” między propagandą a przepracowywaniem (Weekly Digest: “Documents” Between Propaganda and Working Through), in Zaraz po wojnie (Just After the War), ed. Agnieszka Szewczyk, Joanna Kordjak, Warszawa 2015, s. 238-251
 • Imagined geographies, fragile communities, and the secret life of things. Hüseyin Bahri Alptekin’s Republic of Dreams, in Hüseyin Bahri Alptekin, Zajścia, zdarzenia, okoliczoności, przypadki sytuacje / Facts, Incidents, Accidents, Circumstances, Situations, ed. Joanna Sokołowska, Magdalena Ziółkowska, Łódź 2013, s. 91-96
 • Doing It Right: Natalia LL’s poetics of publicity, in: Natalia LL: Doing Gender, red. Agnieszka Rayzacher & Dorota Jarecka, Warszawa 2013, 96-108
 • Photography in a Nontransparent World, in #20latfotografiiwpwsftvit, Wydawnictwo PWSFTviT, Łódź 2013, 14-21
 • Love and the Maiden, in Aneta Grzeszykowska, Love Book, Warszawa 2012, 48-75.
 • Zachować nie-pamięć Libanu – Walid Raad i Atlas Group (Securing the Non-Memory of Lebanon – Walid Raad and the Atlas Group), in: Labirynt pamieci. Oblicza zła 1939-2009 (Labyrinth of Memory. Faces of Evil 1939-2009), Ars Kameralis Silesiae Superioris, Katowice 2011, 309-313
 • O kilku rzeczach widzialnych i niewidzialnych (On Some Things Visible and Invisible), in: Niektóre rzeczy widzialne i niewidzialne, red. Ewa Ciechanowska, PWSFTviT, Łódź 2009, 4-11
 • 4!=24?, in: Imperium zmysłów (Empire of Senses), Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu 2007, 171-172

Articles

 • Gest w epoce jego technicznej reprodukowalności / Gesture in the Age of its Technological Reproducibility, introduction to the 12th issue of “View. Theories and Practices of Visual Culture” 2015, http://pismowidok.org/index.php/one/article/view/389/719 / http://pismowidok.org/index.php/one/article/view/389/773.
 • A Model Desert.The Gulf War, Landscape and the Pensive Image, “View. Theories and Practices of Visual Culture” 8/2014, http://pismowidok.org/index.php/one/article/view/254/467
 • Gestes d’archives, “Art Press 2” 34/2014 (La photographie: un art en transition), 92-97.
 • Wunderblock Warsaw: The Ruined City, Memory, and Mechanical Reproduction , “View. Theories and Practices of Visual Culture” 4/2013, http://pismowidok.org/index.php/one/article/view/150/252.
 • Wokół “Ikonofilii”: Polemiczne cięcia lub horyzont pojedynczości (About Ikonofilia: Polemical Cuts or the Horizon of Singularity), “View. Theories and Practices of Visual Culture” 4/2013, http://pismowidok.org/index.php/one/article/view/129/184.
 • Archeologia modernizmu: kwestia specyfiki medium (Archeology of Modernism: The Question of Medium Specificity), “Dyskurs” 15/2013, 24-50.
 • Archeologia modernizmu: Lock Jamesa Wellinga jako “przedmiot teoretyczny” (Archeology of Modernism: James Welling’s Lock as Theoretical Object), “View. Theories and Practices of Visual Culture” 1/2013, http://pismowidok.org/index.php/one/article/view/20/21.
 • Dialektyka spaceru. Fotografia jako sposób myślenia (A Dialectics of the Walk. Photography as a Way of Thinking), http://wizjonerzy.e.org.pl/Wizjonerzy/Teksty/Dialektyka-spaceru-Fotografia-jako-sposob-myslenia/27.
 • “Realizm”, ucieleśniony podmiot, projekcja empatii (“Realism,” Embodied Subject, Empathic Projection), “Teksty Drugie” 2012, nr 4: Realizm (post)traumatyczny, 231-249.
 • G.R.A.M. Gestures of Ironic Profanation, “Camera Austria” 2012, nr 119, s. 27-38.
 • Archeologia fotografii: czy można zarchiwizować gest? (Archeology of Photography: Can One Archive a Gesture?), “Kultura Współczesna” 4/2011, 121-135.
 • Jerzy Lewczyński – archiwum jako gest (Jerzy Lewczyński – The Archive as Gesture), “Opcje” 3 (84) 2011, 24-27.
 • Fotografia dokumentalna i historie (Documentary Photography and Histories), “camer@obscura” 1(14)/2011, s. 3-31.
 • Krzysztof Pijarski and Katarzyna Bojarska, Tropiąc ślady (w) domu. Szkic na marginesie wystawy Ahlam Shibli inspirowany historiami powikłanymi (Tracking Traces (of) Home. Notes on the Margin of Ahlam Shibli’s Exhibition Inspired by Complicated Histories), “Obieg”, http://www.obieg.pl/teksty/12354, 2009.
 • Fotografia brytyjska czy społeczeństwo? (British Photography and Society – Either/Or?), “Obieg”, http://www.obieg.pl/teksty/7418, 2009.
 • Odchłanność Zdjęć muzealnych Thomasa Strutha (Thomas Struth’s Museum Photographs, en abyme), “Obieg” 1-2 (75-76) 2007, 38-67.
 • Otwarta książka Bluma-Kwiatkowskiego (Gerard (Jürgen) Blum-Kwiatkowski’s Open Book), “Literatura na świecie” no 11-12/2006, 281-283.
 • Krzysztof Pijarski and Katarzyna Bojarska, Tylko łachmany i odpadki – o Pasażach Waltera Benjamina (Only Rags and Waste – on Walter Benjamin’s Arcades Project), “Obieg” no 2 (74), 2006.
 • Przestrzeń miejska i doświadczenie nowoczesne. Uwagi na marginesie “Pasaży” Waltera Benjamina (Urban Space and Modern Experience. Notes on the Margins of Walter Benjamin’s Arcades Project), “Kultura Popularna” no 6 (16), 2006.
 • Odmiany dokumentu fotograficznego (Variants of Documentary Photography), http://www.obieg.pl/text/kp_dok_foto.php , 2006.
 • Kim jest Struffsky? (Who is Struffsky?), “Sekcja” no 8, 2003 26-30.
 • Richard Avedon – malarz życia nowoczesnego (Richard Avedon – Painter of Modern Life), http://www.fotopolis.pl/index.php?g=62, 2002.
 • Słowo i Obraz w kulturze masowej – gra z wyobraźnią (Word and Image in Popular Culture – The imagination in Play), http://www.fotopolis.pl/index.php?n=520, 2002.
 • Zwierciadło Nan Goldin (Nan Goldin’s Mirror), “Sekcja” no 5, 4-1, 2002.

Shorter forms

Translations

 • Michael Fried, Sztuka i przedmiotowość (Art and Objecthood), “View. Theories and Practices of Visual Culture” 2016, no 15 (shortened), http://pismowidok.org/index.php/one/article/view/450/872, and in Krzysztof Pijarski, Archeologia modernizmu. Michael Fried, fotografia i nowoczesne doświadczenie sztuki (An Archeology of Modernism. Michael Fried, Photography, and the Modern Experience of Art), Wydawnictwo Szkoły Filmowej w Łodzi, 2017, 253-282 (full)
 • Tacita Dean, W.G. Sebald, “Konteksty” 2014, nr 3-4, 112-122
 • Michael W. Jennings, Nie blaknij: Oblicze niemieckiej historii w Ein-heit Michaela Schmidta (Not Fade Away: The Face of German History in Michael Schmidt’s “Ein-heit”), “Teksty Drugie” 4/2013, 146-158
 • Klaus Theweleit, Comments on the Ghost of the RAF (German-English), “View. Theories and Practices of Visual Culture“ 2/2013, http://pismowidok.org/index.php/one/article/view/71/69
 • Barbara Kuon, A Defense of Radical Boredom (German-English), in Katja Strunz, Zeittraum #9. Für Władysław Strzemiński, Muzeum Sztuki w Łodzi / Koenig Books, London 2011, s. 71-80
 • Amélie von Heydebreck, Parallax, in Paralaksa. Spojrzenia Zbigniewa Rogalskiego (exh. cat.), ed. Jarosław Lubiak, Muzeum Sztuki w Łodzi 2011, s. 13-17.
 • Monika Fleischmann & Wolfgang Strauss,Performowanie danych (Performing Data), in: Performing Data. Monika Fleischmann & Wolfgang Strauss (exh. cat.), ed. Krzysztof Miękus, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2011, 48-55
 • Aby Warburg, Śniadanie na trawie Maneta. Wzorotwórcza funkcja pogańskich bóstw elementarnych dla nowoczesnego odczucia natury (Manets »Dejeuner sur l’herbe«. Die vorprägende Funktion heidnischer Elementargottheiten für die Entwicklung modernen Naturgefühls, German-Polish), “Konteksty” nr 2-3 (293-294), Aby Warburg nasz bliźni, 2011, 116-119.
 • Aby Warburg, Atlas obrazówMnemosyne. Wstęp (Einleitung. Bilderatlas Mnemosyne, German-Polish), “Konteksty” nr 2-3 (293-294), Aby Warburg nasz bliźni, 2011, 110-115.
 • Matthew Rampley, Archiwa Pamięci. Pasaże Waltera Benjamina i Atlas Mnemosyne Aby’ego Warburga (Archives of Memory: Walter Benjamin’s Arcades Project and Aby Warburg’s Mnemosyne Atlas), “Konteksty” nr 2-3 (293-294), Aby Warburg nasz bliźni, 2011, 174-183.
 • Gregor Stemmrich, Słuchanie Prze/Słuchania (Listening to Hearing), in: Robert Morris, “Prze/Słuchanie” / Gregor Stemmrich. “Słuchając Prze/Słuchania”, ed. Susanne Titz, Katarzyna Słoboda, Muzeum Sztuki w Łodzi / Museum Abteiberg Mönchengladbach, 2010, 93-144.
 • Allan Sekula, Społeczne użycia fotografii (Social Uses of Photography), Zachęta / Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.
 • Karen Beckmann, Terroryzm, feminizm, siostry i bliźnięta: budowanie relacji w obliczu ataków na World Trade Center (Terrorism, Feminism, Sisters, and Twins: Building Relations in the Wake of the World Trade Center Attacks), “ha!art” 1-2 (28-29) 2009, 2-9.
 • David Bate, Spóźniona refleksja część II: Neorealizm i realizm postmodernistyczny (After Thought Part II: Neo Realism and Postmodern Realism), “Kwartalnik Fotografia” nr 29/2009, 115-119
 • Ewa Lajer-Burcharth, Kwestia nowoczesności: przypadek Bouchera (The Question of Modernity: The Case of Boucher), in: Le siècle français. Francuskie malarstwo i rysunek XVIII wieku ze zbiorów polskich, Muzeum Narodowe w Warszawie, 2009, 121-142
 • Allan Sekula, Czytanie archiwum. Fotografia między pracą a kapitałem (Reading An Archive. Photography Between Labour and Capital), “Kwartalnik Fotografia” 28/2009, 97-105
 • Thierry de Duve, Post-duchampowski ład. Uwagi o kilku znaczeniach słowa “sztuka” (The post-Duchamp deal. Remarks on a few specifications of the word ‘art’, hitherto unpublished), “Obieg” 1-2 (77-78) 2008, 50-64
 • Iain Borden, Co robi Pingwin w tym basenie? (What is That Penguin Doing in That Pool?), “Architektura-murator” 9(156), September 2007, 49-55
 • Peter Sloterdijk, Architektura jako sztuka immersyjna (Architektur als Immersionskunst, German-Polish), “Architektura-murator” 8(155), August 2007, 33-39

Interviews

 • Seeing Between the Lines – The Art of Thinking With Images, interview with Sven Augustijnen, in Visual Literacy: How to Think and Act With Images?, ed. Katarzyna Bojarska, Joanna Krawczyk, Evens Foundation, Antwerp  2017, 19-22, https://issuu.com/evensfoundation/docs/medialiteracy_singlepages
 • Sources and Constellations. Arno Gisinger in conversation with Krzysztof Pijarski and Tomasz Szerszeń, “View. Theories and Practices of Visual Culture” 2016, no. 14, http://www.pismowidok.org/index.php/one/article/view/415/853
 • Models of Thinking the World. Alfredo Jaar and Krzysztof Pijarski in conversation, View. Theories and Practices of Visual Culture” 2015, no. 12, http://pismowidok.org/index.php/one/article/view/387/706
 • Fables of Present and Past. Allan Sekula in conversation with Krzysztof Pijarski, “View. Theories and Practices of Visual Culture” 2013, no. 3, http://pismowidok.org/index.php/one/article/view/103/150
 • Why Martha Rosler wants to make me buy? Martha Rosler in conversation with Krzysztof Pijarski, “View. Theories and Practices of Visual Culture” 2013, no 2, http://pismowidok.org/index.php/one/article/view/68/61
 • Żałoba po reportażu? Dyskusja redakcyjna: Fabio Cavallucci, Adam Leszczyński, Adam Mazur, Krzysztof Pijarski, Ula Śniegowska (Mourning Photojournalism? Discussion: Fabio Cavallucci, Adam Leszczyński, Adam Mazur, Krzysztof Pijarski, Ula Śniegowska), “Tranzystor” 2012, no. 3,  3
 • The construction and aestheticisation of archives. Lutz Dammbeck in conversation with Krzysztof Pijarski, “working title: Archive” 2008, no. 1, 44-53
 • Teoria sztuki na dziś. Thierry de Duve w rozmowie z Krzysztofem Pijarskim (A Theory of Art for Today. Thierry de Duve in conversation with Krzysztof Pijarski), “Obieg” 2008, no. 1-2 (77-78), 34-48
 • Jeden do jednego.Z Moniką Sosnowską i Sebastianem Cichockim o polskim pawilonie na 52. Biennale Sztuki w Wenecji, rozmawia Krzysztof Pijarski (One To One. Monika Sosnowska and Sebastian Cichocki in conversation with Krzysztof Pijarski about the Polish pavilion at the 52. Venice Biennial), http://www.obieg.pl/rozmowy/1442, 19.04.2007

Reviews

 • On Playfulness, Ordinariness, and Bestiality. Annette Behrens: (in matters of) Karl, “Camera Austria“ 133/2016, 92
 • The Unsettling Charm of the System. Or, What Can Be Seen at Warsaw’s Museum of Modern Art, “Camera Austria” 126/2014, 94
 • “Everything today is subject to documentation.” Notes on the Margins of KwieKulik (KwieKulik, ed. Georg Schöllhammer, Łukasz Ronduda, JRP Ringier, Zurich 2013), “Camera Austria” 123/2013, 95
 • The Body (Un)Po(i)sed (Ulrike Lienbacher, nude, pensive, Fotohof Edition, Salzburg 2012), “Camera Austria” 122/2013, 90-91
 • Pedestrian Dialectics (Arne Schmitt, Wenn Gesinnung Form wird, Spector Books, Leipzig 2012), “Camera Austria” 121/2013, 92-93
 • Community, Censorship, and the Public, “Camera Austria”, 117/2012, 87-88
 • On Dogs, Language, and How to Make an Exhibition, “Camera Austria”, 114/2011, 86-87
 • There Is No Such Thing as an Innocent Eye, “Camera Austria” 112/2010, 89
 • The Importance of Being British. The UK at the Photomonth 2010 in Krakow, “Camera Austria” 111/2010, 69-70
 • Fables of Present and Past, “Camera Austria” 110/2010, 74-75
 • Dyktatura zbłąkanego widza i wszechmocnego kuratora. O weneckim biennale piszą Katarzyna Bojarska i Krzysztof Pijarski(The Dictatorship of the Lost Spectator and the Allmighty Curator. Katarzyna Bojarska and Krzysztof Pijarski on the Venice Biennial), http://fototapeta.art.pl/2003/wnc.php, 2003
 • Fragmenty holenderskie (Dutch Fragments), http://fototapeta.art.pl/2003/fhl.php, 2003
 • Nie ma dzieła, są tylko reprodukcje. Wystawa fotomontażu międzywojennego w warszawskiej Zachęcie (There are no Works, only reproductions. On the Exhibition of inter-war Photomontage at the Zacheta Gallery), http://fototapeta.art.pl/2003/mtz.php, 2003
 • Pobudź swoje zmysły albo Times Square do kwadratu. “Times Squared” Toby’ego Olda, “Color is power” Roberta Walkera (Stimulate your senses or Times Square to the second power. Toby Old’s “Times Squared” and Robert Walker’s “Color is Power”), http://fototapeta.art.pl/2003/tsq.php, 2003
 • Portrety społeczności: Kamionka. Nicholas Grospierre w Teatrze Akademia (Portraits of a Community: Kamionka. Nicolas Grospierre at the Academia Theatre), http://fototapeta.art.pl/2003/knk.php, 2003

Interviews with the author